Daugavpils 1.speciālā pamatskola

 

 

 

                             

                                   Pedagogu kvalifikācija.

 

                                                                                

 

                                                            Skolā strādā 18 pedagogi,

       no tiem:

 

 

                                                           Skolā strādā 15 tehniskie darbinieki.