Text Box:                                   
   Daugavpils    
1.speciālā  
                                           pamatskola
                                                           
   
                             
 
 
 
 
 
 
 R
Ø R(adošā darbnīca „Mārtiņgai – līm.  klases
PDG nodarbības
06.-08.11.13.
adošā darīca „MPāiņgaiļi”.
 
 
„C” – līm. klases
PDG nodarbības
0  28.0328.03.14..14.
 
N
 
Ø Rado
šā darbnīca „Mār
tiņgaiļi”.
„C” – līm. klases    
PDG nodarbības
06.-08.11.13.
ovembris – Latvijas mēnesis.
tvijas mēnesis.
 
Ø Radošā darbnīca „Mārtiņgaiļi”.
„C” – līm. klases
PDG nodarbības
06.-08.11.13.
Ø Kolāžas „Mārtiņgaiļi” izstāde skolas foajē.
 
Ø Sporta sacensības veltītas Lāčplēša dienai
07.-11.11.13.
Ø Izstāde „Mana Latvija” – klases telpās.
Līdz 15.11.13.
Ø Izstāde „Mans Ojārs Vācietis” skolas bibliotēkā.
09.-15.11.13.
Ø Svinīgais pasākums veltīts LR 95 gadadienai.
15.11.13.
plkst. 12.00
 
 


     

                                                                                                                                             

 

 

 

 

                                                                    

 

 

                                               

 

                                         

 

                                    Aktualitātes.

                     Ieteikumi vecākiem:

                     Jaunākajai informācijai sekot izmantojot:

                     IZM “Mācības attālināti” vadlīnijas.

                     Izm.gov.lv/informācija par covid-19   

                      Pasākumi martā 2020.

                                       LSO sacensības novusā Rudzātos.(05.03.20.)

                                             Matemātikas un informātikas pasākums. Prof.kl.+ (5.A, 5.B, 9.B+ I-II AB K.)”(06.03.20.).

                                             Vecāku sapulces pa klasēm.(Līdz 13.03.20)

                                             Veselības diena(13.03.20.).

                                            25.marts - Komunistiskā terora upuru piemiņas diena (pārruna, prezentācija)(25.03.20.).

                                     Pavasara brīvdienas skolēniem: 16.03.2020. – 20.03.2020.

                         Pasākumi februārī 2020.

                                      Izstādes, veltītas Sveču dienai, noformēšana klasēs.(Līdz 03.02.20)

                                      Bibliotekāra stunda „Ko es varu uzzināt grāmatā?

                                      Enciklopēdijas palīgi pasaules izzināšanā”.(04.02.20)

                                      Sporta aktivitātē: turnīrs „Boče”(07.02.20.)

                                      Bibliotēkas pasākums „Mana iespējamā nākotnes profesija?”(10.-14.02.20.)

                                      Izstādes veltītas Valentīna dienai. Klasēs noformēšana. (Līdz 13.02.20.)

                                      Pasākums „Meteņi. Masleņica”(28.02.20.)

                                      Piedalīšanās projektā “Skolas soma.”(pēc saskaņošanas)

                                      Brīvdienas 1. kl. skolēniem.(…...02.20.)

                     Pasākumi janvārī 2020.

                                       Pārruna: “Mana mīļākā pasaka” (5.-9.kl.). Bibliotēkas pasākums.(14.01.20.)

                                       Piedalīšanās Veselības dienā “Ziemas prieki.”(17.01.20.)

                                       Zīmējumu izstāde „Mana ziema” (klasēs).(līdz 17.01.20.)

                                       Pasākums “20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena.”(20.01.20.)

                                       26. janvāris - Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas diena.(27.01.20.)

                                       Piedalīšanās projektā “Skolas soma.”(pēc saskaņošanas). 

                      Pasākumi decembrī 2019.

                                       Bibliotēkas pasākums: “Lai darbs sagādātu prieku.”(05.12.19.)

                                       Veselības diena.(06.12.19.)

                                       Dzejoļu konkurss veltīts Ziemasvētkiem.(10.12.19.)

                                       Bibliotēkas pasākums “Noticēt brīnumam”.(10.12.19. 10:20-11:00)

                                       Piedalīšanās  „Skolas soma” programmā.(13.12.19.)

                                       Skolas  un  klases  telpas  noformēšana  Ziemassvētkiem.( līdz 13.12.19.)

                                       Ziemassvētku uzvedums.(17.12.19. (12:15))

                                       Ziemassvētku pasākums.(20.12.19.(12:00))

                                      Ziemas brīvdienas skolēniem.(23.12.2019.-05.01.2020.)

                          Pasākumi novembrī 2019.

                                  Sporta festivāls „Nāc un sporto sev par prieku!” Rīgā.(07.11.19.)

                                  Piedalīšanās Veselības dienā.(......11.19.)

                                  Sacensības  veltītas Lāčplēša dienai.(11.-14.11.19)

                                  Pasākums veltīts Valsts 101-gadadienai.(15.11.19. 12:00)

                                  Pasākums Rudens izklaides.(15.11.19. 11:00)

                                  Zīmējumu izstādes veltītas Mārtiņdienai, Lāčplēša dienai un Latvijas gadadienai.(Līdz

                                  15.11.2019)

                                  Tikšanās ar jaunsargiem.(…..11.19.)

                                       Piedalīšanās projektā “Skolas soma”:(Pēc saskaņošanas)

                                       Pasākums  „Prasmīgās rokas”(22.11.19.)

                                       Grāmatu izstāde veltīta Latvijas neatkarības dienai.(04.-15.11.19.)

                                        Bibliotekāra stunda “Mūsu karogs”(14.11.19.)

                             Pasākumi oktobrī 2019.

                                    Seminārs: „Skola 2030” ietvaros Stropos, Attīstības centrā.(03.10.19.)

                                    Bibliotekāra stunda “Mūsu zeme rudenī”.(08.10.19.)

                                    Ekskursija uz Preiļiem programmas “Skolas soma”ietvaros.( 10.10.19.)

                                    Zīmējumu un darinājumu izstādes klasēs „Rudens, rudentiņš.”(Līdz 11.10.19.)

                                    Veselības diena „Rudens stafetes”.(11.10.19.)

                                    Karjeras nedēļa.(14.-18.10.19.)

                                    Tikšanās ar muitniekiem –kinologiem.(16.-18.10.19.)

                                    Rudens brīvdienas skolēniem.(22.10.-28.10.19.)   

                            Pasākumi septembrī 2019.

                                          Zinību dienas pasākums skolā. Svinīgā līnija.(02.09.2019. plkst.10.00)

                                        Zinību dienas pasākums Daugavpils Vienības laukumā.(02.09.19. plkst. 12.00)

                                   Veselības diena.(20.09.19)

                                     Piedalīšanās Drošības dienā. Tikšanās ar policijas pārstāvjiem.(.......09.19.)     

                             Pasākumi maijā 2019.

                                   4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīta klases stunda.

                                   (03.05.19.)

                                        8. maijs - Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena

                                        (pārruna)(08.05.19.)

                                        Pasākums veltīts Mātes dienai.Piedalās visi skolēni.(10.05.19.12:00)

                                        Bibliotēkas pasākums. „Dzejoļu konkurss veltīts Mātes dienai.”(10.05.19)

                                        Piedalīšanās festivālā „Parolimpiskā sporta diena Rīgas pilsētā.”(18.05.19.)

                                        Vecāku sapulces pa klasēm.

                                        AK tikšanās ar vecākiem.(25.05.19.)

                                        Veselības diena.(30.05.19.)

                                        Pārruna „Ģimene sākas vienīgi tur, kur atskan vārdi: Tēvs, Māte”.(maijs)

                                        Programma „Skolas soma” ietvaros.

                                        Izlaidums arodklašu absolventiem.(05.06.19.) 

                            Pasākumi aprīlī 2019.

                                      Veselības diena.(12.04.19.)

                                      Pasākums „Lieldienas sagaidot”.(17.04.19.)

                                      Izstāde „Lieldienas sagaidot”.(līdz 18.04.19.)

                                      Leļļu teātris.(23.04.19.plkst. 12:30)

                                      Piedalīšanās sacensībās Bočē.(25.04.19.)

                                      Bibliotēkas pasākums „Daugavpils ir mana pils.”(25.04.19.)

                                      Pasākums „Es visu protu!”(26.04.19.)

                                      1. maijs – Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena.(29.04.19.)

                                      Darba svētki.(30.04.19.)      

                                   Pasākumi martā 2019.

                                       Sporta aktivitāte: turnīrs „Boče”(01.03.19.)

                                       Matemātikas un informātikas pasākums.(01.03.19.)

                                       LSO sacensības novusā Rudzātos.(05.03.19.)

                                            Veselības diena.(08.03.19.)

                                       Pasākums „Meteņi. Masļeņica.”(08.03.19.)

                                       Bibliotēkas pasākums „H.K.Andersena pasakas” (pārruna - viktorīna).(22.03.19.)

                                       25.marts - Komunistiskā terora upuru piemiņas diena (pārruna, prezentācija).(25.03.19.)

                                       Bibliotēkas pasākums „Atver grāmatu!”(28.03.19.)

                                       Piedalīšanās projektā „Skolas soma”(Pēc saskaņošanās)

                                    Pavasara brīvdienas skolēniem: 11.03.2019. – 15.03.2019.

                                    Skolnieki atgriežas skolā 18.03.2019.

                                Pasākumi februārī 2019.

                                       Izstādes, veltītas Sveču dienai, noformēšana klasēs.(Līdz 02.02.19.)

                                       Sporta aktivitātē: turnīrs „Boče”(08.02.19.)

                                       Brīvdienas 1. kl. skolēniem.(11.-15.02.19.)

                                       Izstādes veltītas Valentīna dienai. Klasēs noformēšana.(15.02.19.)

                                       Bibliotēkas pasākums „Mana iespējamā nākotnes profesija?”(22.02.19.)

                                       Bibliotekāra stunda „Enciklopēdijas palīgi pasaules izzināšanā”.(…...02.19.)

                                       Piedalīšanās projektā “Skolas soma.”( Pēc saskaņošanas)

                                   Pasākumi janvārī 2019.

                                            Piedalīšanās Veselības diena “Ziemas prieki.”(11.01.19.)

                                            Zīmējumu izstāde „Mana ziema” (klasēs).( Līdz 18.01.19.)

                                            Piedalīšanās pasākumā “19. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena.”( 18.01.19. 12:00)

                                            Piedalīšanās pasākumā “Dari kā mēs! Dari kopā ar mums! Dari labāk par mums!” ( …. 01.19.)

                                            Piedalīšanās projektā “Skolas soma.”

                                            Pārruna „Mana mīļākā pasaka”. 7.A   

                                  Pasākumi decembrī 2018.

                                            Bibliotēkas pasākums:  “Lai darbs sagādātu prieku.” (7.A).(07.12.18.(6.st.)).

                                            Bibliotēkas pasākums:  “Lai darbs sagādātu prieku.” (IAB-IIAB kurss). ( 06.12.18.(6.st.).).

                                            Bibliotēkas pasākums „Pasaka, pasaciņa” (viktorīna).(3.B+4.A) (07.12.18.(5.st.)).

                                            Veselības diena.(14.12.18.).

                                            Skolas  un  klases  telpas  noformēšana  Ziemassvētkiem.(līdz 14.12.18.).

                                            Ziemassvētku pasākums:(2.D, 6.C, 4.A., 7.D, 8.D,3.A, 3.B.)(21.12.18. (10:00)).

                                            Pasākums „Jaunais gads kopā ar draugiem”.(Prof.kl.+ 7.A.).

                                            Vecāku sapulces pa klasēm.(Līdz 21.12.2018.).

                                            Ziemas brīvdienas skolēniem.(24.12.2018.-04.01.2019.)

                                       Pasākumi novembrī 2018.

                                       Sacensības, veltītas Lāčplēša dienai.(06.-09.11.18.)

                                                       Ekskursija D-pils Māla mākslas centrā programmas “ Skolas soma” ietvaros.

                                                       7.A un I-IIABk.(08.11.18.)

                                                       Ekskursija D-pils Māla mākslas centrā programmas “ Skolas soma” ietvaros.

                                                       3.A, 3.B, 4.A, 7.D, 8.D.(14.11.18.)

                                            Piedalīšanās Veselības dienā.(09.11.18.)

                               Pasākums  „Prasmīgās rokas”(09.11.18.)

                                            Objekta “Durvis uz nākamo 100-gadi” uzveide. Prof.kl.(Līdz 09.11.18.)

                                            Sporta festivāls „Nāc un sporto sev par prieku!” Rīgā.(14.11.18.)

                                            Pasākums veltīts Valsts 100-gadadienai. (16.11.18.)

                                            Izstādes „Mana Latvija” noformēšana klasēs.(Līdz 16.11.2018.)

                                           Tikšanās ar jaunsargiem.(…..11.18.)

                                        Pasākumi oktobrī 2018.

                                                Tikšanas ar muitniekiem.(03.10.18. plkst:11.00)

                                                       Piedalīšanās programmā „Skolas soma”.(08.10.18.)

                                                       Ekskursija „Daugavpils no tramvaja loga.”

                                                       Ekskursija Latgales Zoo.

                                                      Veselības diena „Rudens stafetes”.(12.10.18.)

                                                       Bibliotekāra stunda “Mūsu zeme rudenī”.(12.10.18.)

                                                       Karjeras nedēļa.(08.-12.10.18.)

                                                      „A” līm. Rudens izstādes.

                                                      „C” līm. Pasākums „Rudens svētki”.(12.10.18.)

                                                      Tikšanās ar Turcijas speciālajiem pedagogiem projekta „Different  culture an mentality”

                                                      Erasmus + programmas ietvaros.(22.10.18.)

                                                     Tikšanās ar Valsts policijas tēliem runci Rūdi un bebru Bruno par tēmu „Drošība uz ceļa”.

                                                     (29.10.18.-02.11.18.)

                                                     Rudens brīvdienas skolēniem.(22.10.-28.10.18.)

                              Pasākumi septembrī 2018.

                                                         Zinību dienas pasākums skolā. Svinīgā līnija.(03.09.2018. plkst.10.00)

                                                         Zinību dienas pasākums Daugavpils Vienības laukumā.(03.09.18. plkst. 12.00)

                                                   Veselības diena.(14.09.18)

                                                  Leļļu teātra izrāde.(20.09.18.13.00),

                                                  Piedalīšanās Drošības dienā. Tikšanās ar policijas pārstāvjiem.(.......09.18.)

                                                  Brīvdiena(24.09.18)

                                    Pasākumi maijā 2018.

                                                   4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.

                                                    (svinīgs pasākums „Baltā galdauta svētki”.)(03.05.18.)

                                                   DU studentu pasīvās prakses diena skolā.(03.05.18.)

                                                   8. maijs - Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena (pārruna)

                                                   9. maijs - Eiropas diena. (svinīgs pasākums)

                                                   Māmiņu dienai veltīta izstāde „Mūsu māmiņām”. (11.05.18.)

                                                   Pasākums „Mana mamma labāka par visiem”. („A” un „C” – līm.)( 11.05.18. plkst.12.00)

                                                   LSO sacensības „cerību” futbolā cilvēkiem ar invaliditāti Rīgā.(19.05.18.)

                                                   Veselības diena.(25.05.18.)

                                                   Vecāku atbalsta pasākums. Atbalsta komandas speciālistu tikšanās ar vecākiem

                                                  (rekomendācijas vasarai).(29.-30.05.18.)

                                                   Mācību grāmatu stāvokļa pārbaudīšana.

                                                   Pārruna „Ģimene sākas vienīgi tur, kur atskan vārdi: Tēvs, Māte”.

                                                   Izlaidums. (9. klases)(31.05.18.)

                              Pasākumi aprīlī 2018.

                                 Pārruna „Īstenosim savus sapņus ”(par profesijām)(13.04.18)

                                              Veselības diena.(20.04.18)

                                 1. maijs – Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena.

                                 Darba svētki.

                                               Pasākums „Es visu protu!” („A” – līm.)(27.04.18.)

                                               Pārruna „Daugavpilij ir savs neatkārtojams tēls”.(27.04.18)

                                 Pasākumi martā 2018.

                                           Sporta sacensības Rudzātos.(novuss)(01.03.18.)

                                           Sporta aktivitātē: turnīrs „Boče”(02.03.18)

                                           LSO sacensības telpu futbolā Rīgā.(08.03.18.)

                                           Vecāku sapulces pa klasēm.(Līdz 09.03.18.)

                                           25.marts - Komunistiskā terora upuru piemiņas diena (pārruna, prezentācija, klases st.).(23.03.18.)

                                           Bibliotēkas pasākums „H.K.Andersena pasakas” (pārruna - viktorīna).(24.03.18.)

                                           Izstādes „Lieldienas sagaidot!” klasēs.(Līdz 26.03.18)

                                                Pavasara brīvdienas skolēniem: 12.03.2018. – 18.03.2018.

                                                Skolnieki atgriežas skolā 19.03.2018.

                               Pasākumi februārī 2018.

                                            Izstādes, veltītas Sveču dienai, noformēšana klasēs.     (Līdz 02.02.18.)

                                            Latgales zonas speciālo skolu sacensības „C” līmeņa skolēniem. (Rauda)(08.02.18)

                                            Brīvdienas 1. kl. skolēniem.(12.-16.02.18.)

                                            Radošā darbnīca „Atklātnes Valentīna dienai”(14.02.18)

                                            Pasākums „Meteņi.Masleņica”(16.02.18.)

                                            Bibliotekāra stunda „Enciklopēdijas palīgi pasaules izzināšanā”.(20.02.18)

                                            Matemātikas un informātikas pasākums.(23.02.18.)

                                            Sporta aktivitāte: turnīrs LSO finālsacensības Unifed telpu futbolā Rīgā.(24.02.18.) 

                                   Pasākumi janvārī 2018.

                                                  Zīmējumu izstāde „Mana ziema” (klasēs).(17.01.18.)

                                                  19. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena.(19.01.18.)

                                                  Sporta  pasākums „Ziemas prieki”.  (23.01.18.)

                                                  Pārruna „Mana mīļākā pasaka”.(Janvāris )     

                            Pasākumi decembrī 2017.

                                           Bibliotēkas pasākums „Pasaka, pasaciņa” (viktorīna).(08.12.17.)

                                           Sporta sacensības.(decembris)

                                           Skolas  un  klases  telpas  noformēšana  Ziemassvētkiem.(līdz 18.12.17.)

                                           Pasākums „Jaunais gads kopā ar draugiem”.(22.12.2017.(10:00))

                                           Ziemassvētku pasākums.(22.12.17.(12:00))

                                           Ziemas brīvdienas skolēniem.(25.12.2017-07.01.2018)

                                  Pasākumi novembrī 2017.

                                          Sacensības, veltītas Lāčplēša dienai.(08.-10.11.17.)

                                          Pasākums veltīts Valsts 99-gadadienai. (17.11.17.)

                                          Izstādes „Mana Latvija” noformēšana klasēs.(Līdz 17.11.2017.)

                                          Piedalīšanās Latvijas gadadienai veltītajā Svinīgajā pasākumā.(17.11.2017.)

                                          Izstāde klasē „Mana Latvija”.(Līdz 17.11.17.)

                                 Pasākums  „Prasmīgās rokas”(24.11.17.)

                                              Tikšanās ar jaunsargiem.

                                              Sporta festivāls „Nāc un sporto sev par prieku!” Rīgā.(15.11.17.)             

                                                                         Pasākumi oktobrī 2017.

                                        Skolotāju diena. LKC (05.10.17.)

                                        Daugavpils pilsētas organizēto karjeras nedēļas pasākumu apmeklēšana.(16.-20.10.17.)

                                        Veselības diena „Rudens stafetes”.(13.10.17.)

                                       Tikšanās ar Valsts policijas tēliem runci Rūdi un bebru Bruno par tēmu „Drošība uz ceļa”.

                                       (30.10.17.-03.11.17.)

                                       Pasākums „Rudens svētki”.(20.10.17.)

                                       Klases vecāku sapulces. (Līdz 20.10.17.)

                                       Korekcijas nodarbības.(01.-30.10.17)

                                       Bibliotekāra stunda “Mūsu zeme rudenī”.(13.10.17.)

                                       Individuālās konsultācijas vecākiem. (Pēc nepieciešamības)(01.-30.10.17)

                                       Rudens brīvdienas skolēniem.(23.10.-29.10.17.)

                                   Pasākumi septembrī 2017.

                                 Zinību dienas pasākums skolā. Svinīgā līnija.(01.09.17.10.00).

                                                  Zinību dienas  pasākums Daugavpils Vienības laukumā.(01.09.17.12.00 – 15.00).  

                                                  Sporta diena.(22.09.17.)

                                    Pasākumi maijā 2017.

                                        1. maijs - Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena. Darba svētki.

                                        4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena. (svinīga līnija aktu zālē)

                                        8. maijs - Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena (pārruna)

                                        9. maijs - Eiropas diena. (pārruna klasēs)

                                       Svinīgs pasākums veltīts maija svētkiem.(03.05.17.)

                                                 Atklātās stundas DU studentiem.(10.05.17.)

                                                 LSO sacensības „cerību” futbolā cilvēkiem ar invaliditāti Rīgā.(10.05.17.)

                                                 Māmiņu dienai veltīta izstāde „Es savai māmiņai kā sirsniņa azotē” skolas foajē.(11.-12.05.17.)

                                                 Pasākums „Es savai māmiņai kā sirsniņa azotē”. („A” un „C” – līm.)(12.05.17.)

                                                Trokšņa orķestra uzstāšanās pasākumā „Ugunsdzēsēju diena”(12.05.17.)

                                                Veselības diena.(13.05.17.)

                                                Vecāku atbalsta pasākums. Atbalsta komandas speciālistu tikšanās ar vecākiem

                                                (rekomendācijas vasarai).(29.-30.05.17)

                                                Pārruna „Ģimene sākas vienīgi tur, kur atskan vārdi: Tēvs, Māte”.(maijs)

                                                Izlaidums. 9.D, 9.C)(31.05.17.)

                                                Izlaidums (9.A kl., II A, B kurss).(02.06.17.)      

                                 Pasākumi aprīlī 2017.

                                   Izstādes „Lieldienas sagaidot!” noformēšana klasēs.( Līdz 10.04.17.)

                                      Festivāla „Nāc līdzās!” pusfināls Rīgā.(11.04.17.)

                                      Veselības diena.(21.04.17.)

                                      Pavasara koncerts veltīts Darba svētkiem.(28.04.17.)

                              1. maijs – Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena.

                               Darba svētki.Pasākums „Es visu protu!”(28.04.17.)

                                            LSO sacensības bočē Gulbenē. (…..04.17.)

                                            Pārruna „Īstenosim savus sapņus ” (par profesijām).(aprīlis)

                                            Pārruna „Daugavpilij ir savs neatkārtojams tēls”.(aprīlis)

                                      Pasākumi martā 2017.

                                       LSO sacensības novusā Rīgā.(08.03.17.)

                                       Vecāku sapulces pa klasēm.(Līdz 10.03.17.)

                                       Aktivitāte „Mana pieredze veselības saglabāšanā”. (Vecāku, skolēnu un skolotāju pieredze

                                       (pa klasēm)).(10.03.17.0

                                       Bibliotēkas pasākums „H.K.Andersona pasakas” (pārruna - viktorīna).(24.03.17.)

                                       25.marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena (pārruna klases st.).(24.03.17.)

                                       Festivāls „Nāc līdzās!” Daugavpilī.( 28.03.17)

                                       LSO Latgales zonas sacensības šautriņu mešanā Ezersalā(…….03.17.)

                                            Brīvdienas skolēniem: 13.03.2017. – 17.03.2017.

                                            Skolnieki atgriežas skolā 20.03.2017.  

                                          Pasākumi februārī 2017.

                                        Izstādes, veltītas Sveču dienai, noformēšana klasēs.(02.02.17.)

                                       „Dari kā mēs! Dari kopā ar mums! Dari labāk par mums!” Raudā.(02.02.17.)

                                        Brīvdienas 1. kl. skolēniem.(06.-10.02.17.)

                                             Sporta aktivitāte: turnīrs „Boče” (skolēnu,  vecāku un skolotāju komandas). (Meteņi)(24.02.17.)

                                             Bibliotekāra stunda „Enciklopēdijas palīgi pasaules izzināšanā”.(februāris)

                                             Pasākumi janvārī 2017.

                                         Kursi Daugavpils Valsts ģimnāzijā.(04.01.17.)

                                         Radošā darbnīca  klasēs „Ziemas fantāzija”.(13.01.17.)

                                         Zīmējumu izstāde „Mana ziema” (klasēs).(Līdz 17.01.17.)

                                         Izstādes „Ziemas fantāzija” noformēšana foajē.(17.01.17. )

                                         Sporta  pasākums „Ziemas prieki”.  (13.01.17.)

                                         20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena.(20.01.17.)

                                         Matemātikas un informātikas pasākums.(27.01.17.)

                                         Pārruna „Mana mīļākā pasaka”.(Janvāris )

                                       „Dari kā mēs! Dari kopā ar mums! Dari labāk par mums!” Raudā.(Janvāris )

                                          Pasākumi decembrī 2016.

                                                        Koncerts Daugavpils Ķīmiķu Kultūras pilī. 06.12.16.plkst.1000

                                                        Bibliotēkas pasākums „Pasaka, pasaciņa”.(09.12.16.),

                                                        Klases telpu noformēšana Ziemassvētkiem.(Līdz 09.12.16.),

                                                        Daugavpils 13. vidusskolas sākumskolas mākslinieciskās pašdarbības

                                                        kolektīva uzstāšanās.(12.12.16.12.00),

                                                        Leļļu teātra izrāde.(12.12.16.13.00),

                                                        Cirka studijas priekšnesumi.(13.12.16.13.00),

                                                        Mūzikas vidusskolas skolēnu priekšnesumi.(14.12.16.13.00),

                                                        Mūzikas studijas „Jamaha” dalībnieku priekšnesumi.(15.12.16.14.00),

                                                        Akcijas „Atver savu sirdi labiem darbiem” dalībnieku vizīte skolā – noslēguma

                                                         pasākums.(16.12.16.12.00),

                                                        „Dari kā mēs! Dari kopā ar mums! Dari labāk par mums!” Raudā.(decembris),

                                                         Festivāls „Nāc līdzās!” Rīgā.(19.12.16.),

                                                         Pasākums „Muzikāla ziemas pasaka” (21.12.16.10.00),

                                                         Ziemassvētku pasākums.(21.12.16.12.00),

                                                         Mācību grāmatu stāvokļa pārbaudīšana. (Decembris).

                                           Pasākumi novembrī 2016.

                                              Tikšanās ar jaunsargiem.(03.11.16.10.00)

                                      Sporta  sacensības, veltītas Lāčplēša dienai.(08.-11.11.16.)

                                             Sporta festivāls „Nāc un sporto sev par prieku!” Rīgā. (09.11.16.)

                                             Lāčplēša diena (klases st.)(11.11.16.)

                                             Izstādes „Mana Latvija” noformēšana klasēs. (Līdz 17.11.16.)

                                             Pasākums veltīts Valsts 98- gadadienai.(17.11.16.)

                                Pasākums: „Prasmīgās rokas”.(24.11.16.)

                                             LSO Latgales zonas sacensības florbolā Gulbenē.(novembris)

                                             Grāmatu izstāde veltīta LR Neatkarības dienai. (novembris)

                                             Bibliotekāra stunda „Iepazīstam populārzinātniskas grāmatas” (novembris)

                                           Pasākumi oktobrī 2016.

                                             Daugavpils pilsētas organizēto karjeras nedēļas pasākumu apmeklēšana.(10.-14.10.16.)

                                             Veselības diena.(14.10.16.)

                                             Bibliotēkas diena „Mūsu zeme rudenī”.(14.10.16)

                                             Pasākums „Ģimenes svētki”.(21.10.16.)

                                             Korekcijas nodarbības.(oktobris)

                                             Bibliotekāra stunda “Grāmatas struktūra”.(oktobris)

                                             Individuālās konsultācijas vecākiem. (Pēc nepieciešamības)(oktobris)

                                            Tikšanās ar Valsts policijas tēliem runci Rūdi un bebru Bruno par tēmu „Drošība uz ceļa”.(oktobris)

                                            Sajūtu istabas apmeklējums

                                            Rudens brīvdienas skolēniem.(24.10.-28.10.16.)

                                          Pasākumi septembrī 2016.

                                     Zinību dienas pasākums skolā.Svinīgā līnija.(01.09.16.10.00).

                                                        Zinību dienas  pasākums Daugavpils Vienības laukumā.(01.09.16.12.00 – 15.00).

                                                         Sporta diena.(09.09.16.).

                                                         „Ģimenes svētki”.(23.09.16.).

                                        Pasākumi maijā 2016.

                                                  Izstāde „Cik skaists ir vārds „Māte”.(02.05.16.)

                                                  Māmiņu dienai veltīta izstāde skolas foajē(Līdz 06.05.16.)

                                     Pasākums veltīts Mātes dienai (06.05.16.12.00)

                                                  Latgales profesionālo izglītības iestāžu radošais pasākums „Radi, rādi, raidi! 2016”(10.05.16.)

                                        Studentu prakses diena skolā.(11.05.16.)

                                                   LSO sacensības „cerību” futbolā cilvēkiem ar invaliditāti Daugavpilī.(12.05.16.)

                                                   Mācību grāmatu stāvokļa pārbaudīšana.(24.05.16.)

                                      Izklaides svaigā gaisā „Vasaru sagaidot”. Veselības diena(27.05.16.)

                                                         Vecāku atbalsta pasākums. Atbalsta komandas speciālistu tikšanās ar vecākiem

                                                         (rekomendācijas uz vasaru)(27.05.16.)

                                                         Izlaidums. (9.A, 9.D)(30.05.16.12.00)

                                                         Pēdējā mācību diena(30.05.16.)

                                                         Profesionālās pamatizglītības kvalifikācijas eksāmens prof. kval. „Galdnieka palīgs”

                                                         (31.05.16. prakt.d.01.06.16. teorēt.d.)

                                                         Izlaidums (II A kurss)(02.06.16.)

                                           Pasākumi aprīlī 2016.

                                         Pavasara pasākums (08.04.16.).

                                         Pārruna bibliotēkā: „Mēs dzīvojam Latgalē”(12.04.16.).

                                         Skolu apmeklēs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija(12.04.16.).

                                         Veselības diena(15.04.16.).

                                         Skolā realizējamo izglītības programmu akreditācija(18.-22.04.16.).

                                         Pasākums „Es visu protu!”(29.04.16.).

                                          Pasākumi martā 2016.

                                         Festivāls „Nāc līdzās!” Daugavpilī.( 02.03.16)

                                         LSO Latgales zonas sacensības šautriņu mešanā Ezersalā.(03.03.16.)

                                         Bibliotekāra stunda „Uzzini grāmatas uzbūvi”.(07.03.-22.03.16.)

                                         LSO sacensības novusā Rudzātos.(10.03.16.)

                                         Izstādes „Lieldienas sagaidot!” noformēšana klasēs.(Līdz 11.03.2016.)

                                         Vecāku sapulces pa klasēm.(Līdz 11.03.2016.)

                                         Piedalīšanās pasākumā „Masleņica” kopā ar vecākiem.(11.03.2016.)

                                         Izstāde „Pavasara svētā diena”.(21.03.16.)

                                         Vecāku atbalsta pasākums.  Informatīvs seminārs. Vecāku pieredzes apmaiņa – Apaļais galds par

                                         tēmu „Mana pieredze bērna rehabilitācijā „.(22.03.16.)

                                         Festivāls „Nāc līdzās!” Rīgā (23.03.2016.)

                                                                                               Brīvdienas skolēniem: 14.03.2016. – 18.03.2016.

                                                                             Skolnieki atgriežas skolā 21.03.2016.

                                              Pasākumi februārī 2016.

                                        Izstādes, veltītas Sveču dienai, noformēšana klasēs. (Līdz 02.02.16.)

                                        LSO sacensības bočē Kuldīgā. (03-.04.02.16.)

                                        Veselības diena. (12.02.16.)

                                        Aktivitāte „Mana pieredze veselības saglabāšanā”.  Vecāku, skolēnu un skolotāju  pieredze.( pa klasēm 12.02.16.)

                                        Darinājumu izstāde klasēs veltīta Valentīna dienai. (Līdz 12.02.16.)  

                                        Bibliotēkas pasākums. Mīlestības  krāšņais koks, mīlestības tēma daiļliteratūrā.(12.02.16.)    

                                        Vecāku atbalsta pasākums. Tikšanās vecākiem ar psihologu „Relaksācijas nodarbība sajūtu istabā”. (19.02.16.)

                                        LSO finālsacensības Unified telpu futbolā Rīgā. (25.02.16.)

                                        Izstāde „Es būšu .…” (profesiju izvēle). (26.02.16.)

                                              Pasākumi janvārī 2016.

                                        Pārruna par veselīgu dzīvesveidu. (bibliotēkas pasākums)12.01.16.

                                        Zīmējumu izstāde „Mana ziema”. Līdz 15.01.16

                                        Sporta  diena.  15.01.16.

                                        Tikšanās vecākiem ar kustību korekcijas komandas speciālistiem (Ā.V., sports)21.01.16.

                                        Radošā darbnīca „Ziemas izklaides”. Sniegavīru skate. Sadarbības pasākums ar vecākiem.22.01.16.

                                        Pārruna. Spēle „Pa H.Andersona pasāku motīviem”. (bibliotēkas pasākums)26.01.16.

                                        Matemātikas un informātikas pasākums.22.01.16

                                        LSO Latgales zonas sacensības „C” – līm. skolēniem „Dari kā mēs! Dari kopā ar mums!

                                        Dari labāk par mums”!” Raudā.26.01.16.

                                        Sajūtu istabas apmeklēšana. (Janvāris )        

                             Pasākumi decembrī 2015.

                                       Pasākums Jaunbūves bibliotēkā „Advents – ceļš uz gaismu”  -04.12.15.plkst.1255 

                                              Airēšanas sacensības Daugavpils 1.speciālajā pamatskolā (04.12.2015.)

                                        Vecāku atbalsta pasākums. Tikšanās ar logopēdu.(11.12.15.)

                                         Koncerts Daugavpils Ķīmiķu Kultūras pilī.  15.12.15. plkst.1000

                                       Klases telpu noformēšana Ziemassvētkiem. Līdz 14.12.15.

                          Klases vecāku sapulce. Līdz 18.12.15.

                                     Pasākums „Ziemas pasaka” 18.12.15.

                          Mācību grāmatu stāvokļa pārbaudīšana.  Decembris         

                            Pasākumi novembrī 2015.

                                         Sporta  sacensības, veltītas Lāčplēša dienai (09.-11.11.15.)

                                               Bērnu un jauniešu ar invaliditāti sporta festivāls

                                              „Nāc un sporto sev par prieku!” Rīgā (13.11.15.)

                                              Radošs mākslas darbs - kolāža „Mana Latvija” (Līdz 13.11.15.)

                                              Izstādes „Mana Latvija” noformēšana klasēs (Līdz 17.11.15)

                                              Pasākums veltīts Valsts 97 - gadadienai. “A” - līm. kl. (17.11.15.)

                                                    Vecāku atbalsta pasākums.Tikšanās ar psihologu.(27.11.15)

                                             Pasākums: „Prasmīgās rokas” (27.11.15.)

                                             Grāmatu izstāde veltīta LR Neatkarības dienai (bibliotēkā) ( novembris )

                                             Bibliotekāra stunda „Enciklopēdijas palīgi pasaules izzināšanā” ( novembris )

                            Pasākumi oktobrī 2015.

                                    Skolotāju diena.(02.10.15.)

                                    Daugavpils pilsētas organizēto karjeras nedēļas pasākumu apmeklēšana.(12.-16.10.15.)

                                    Sporta  diena.(16.10.15.)

                                    Tikšanās ar Valsts policijas tēliem runci Rūdi un bebru Bruno par tēmu „Drošība uz ceļa”.

                                    (16.10.15.plkst.12.00.)

                                    Klases vecāku sapulce. (Līdz 23.10.15.)

                             Rudens stafetes.„C” līm. kl.(23.10.15.) 

                                         Informatīvo materiālu izstāde „Mana nākamā profesija” (oktobris).

                                         Bibliotekāra stunda „Kā radās grāmatas” (oktobris).

                                         Rudens brīvdienas skolēniem.(26.10.-30.10.15.)

                           Pasākumi septembrī 2015.

                               Zinību dienas pasākums skolā.Svinīgā līnija.(01.09.2015. plkst.10.00.).

                                                    Klases vecāku sapulce.(01.09.2015. plkst11.00.).

                                                    Zinību dienas pasākums Daugavpils Vienības laukumā.(01.09.12.00-15.00.).

                                                   Sporta diena.(11.09.15.)

                                        „Ģimenes svētki” (Tētis var visu!)(25.09.2015. plkst.11.00/).   

                            Pasākumi maijā 2015.

                                     Dzejoļu konkurss: „Cik skaists ir vārds „Māte”.(07.05.15.)

                                     Māmiņu dienai veltīta atklātņu izstāde skolas foajē.(Līdz 08.05.15.)

                                   Pasākums veltīts Mātes dienai.(08.05.15.11.10)

                                          LSO sacensības „cerību” futbolā Daugavpilī.(13.05.15.)

                                          Veselības diena.(27.05.15.)

                                          Izlaidums „A” un „C” līm. kl.(29.05.15)

                               Pasākumi aprīlī 2015.

                                     Festivāls „Nāc līdzās!” Rīgā.(01.04.15.)

                                     Izstāde: „Lieldienas”.(02.04.15.)

                                     Sacensības šautriņu mešanā Ezersalā.(08.04.15. )

                              Pasākums „Es visu protu!”(„A” – līm.)(17.04.15.)

                                          Veselības diena.(24.04.15.)

                                          Atklātās stundas DU studentiem.(30.04.15.)

                                          Izstāde: „Sagaidot Lieldienas”.(aprīlis)

                                          Pārruna: „Es būšu ……” (profesiju izvēle).(aprīlis).

                                  Pasākumi martā 2015.

                                               Festivāls „Nāc līdzās!” Daugavpilī.04.03.15.14.00

                                     Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi (A 36 st.) speciālajā izglītībā.

                                     (06.,  07.02.2015.)

                                     Pārruna. Viktorīna. „Daugavpils cietoksnis un vēstures lappuses”.(26.03.15.)

                                     Pavasara pasākums.(27.03.15.)

                                     Informatīvo materiālu izstāde: „Mana nākamā profesija”.(marts)

                                     Izstāde: „Daugavpils – multinacionālā pilsēta”.(marts)                               

                                 Pasākumi februārī 2015.

                                      Atklāto stundu fragmenti „C” līm. klasēs.(09.02.-13.03.15.)

                                      Brīvdienas 1. kl. skolēniem.(09.-13.02.15.)

                                         Sv. Valentīna diena. Radošā darbnīca.

„A”- līm. kl.(13.02.15.)

                                           Izstādes „Jautras Valentīnkas” noformēšana klasēs. „C” līm.kl. (13.02.15.)

                                           LSO finālsacensības Unified telpu futbolā Rīgā.(17.02.15.)

                                           Matemātikas un informātikas pasākums.(20.02.15.)

                                           Tests. Pārruna par labestību.(februāris)

                               Pasākumi janvārī 2015.

                                       Sporta pasākums.(23.01.15.)

                                       LSO Latgales zonas sacensības „C” – līm. skolēniem „Dari kā mēs! Dari kopā ar mums!

                                       Dari labāk par mums”!” (Raudā.29.01.15.)

                                       Pārruna: „Sakārtojiet savu dzīvi” (par veselīgu dzīves veidu).(janvāris).

                              Pasākumi decembrī 2014.

                                           Bibliotēkas pasākums.(05.12.14.)

                                        Koncerts Daugavpils Ķīmiķu Kultūras pilī.(08.12.14. plkst. 10.00)

                                        Veselības diena.(12.12.14.)

                                        Ziemassvētku koncerts „Nāc līdzās!” Rēzeknē. (15.12.14.)

                                        Ziemassvētku koncerts LKC zālē.(18.12.14.)

                                        Pasākums „Ziemassvētku pasaka” „C” – līm. (19.12.14.plkst.10.00)

                                        Ziemassvētku koncerts. „A” – līm.(19.12.14.plkst.11.00)    

                              Pasākumi novembrī 2014.

                                         LSO Latgales zonas sacensības florbolā Sprunģēnos (06.11.14.)

                                         Izstādes „Mārtiņdienas gaiļi” noformēšana klasēs (līdz 10.11.14.)

                                              Sporta  sacensības, veltītas Lāčplēša dienai (10.-12.11.14.)

                                              Izstādes „Mana Latvija” noformēšana klasēs (Līdz 14.11.14.)

                                              Pasākums veltīts Valsts 96 - gadadienai. “A” - līm. kl. (14.11.14.)

                                              Pasākums: „Prasmīgās rokas” (28.11.14.)

                                              Grāmatu izstāde „Latvija – mana Tēvzeme” (bibliotēkā) ( novembris )

                                               Pārruna: „Vesels un drošs” (par smēķēšanas kaitīgumu - novembris )

                                   Pasākumi oktobrī 2014.

                                          Skolotāju diena (03.10.2014.)

                                          Leļļu teātris(09.10.2014.)

                                          Veselības diena(10.10.2014.)

                                           Daugavpils pilsētas organizēto karjeras nedēļas pasākumu apmeklēšana(13.-17.10.2014.)

                                           Atklātās stundas DU studentiem (15.10.2014.)

                                                     Tikšanās ar luterāņu draudzes mācītāju (17.10.2014.)

                                               Rudens pasākums „C” līm. kl.(24.10.2014.)

                                           Rudens brīvdienas skolēniem(27.-31.10.2014.)

 

                                   Pasākumi septembrī 2014.

                                             Zinību dienas pasākums skolā.  Svinīgā līnija(01.09.2014.).

                                        Zinību dienas pasākums Daugavpils Vienības laukumā(01.09.2014.).

                                        Veselības diena(05.09.2014.).

                                         Latvijas Speciālās Olimpiādes Latgales zonas sacensības futbolā Gulbenē (18.09.2014.).

                                       Tikšanās ar Speciālās olimpiādes - 2014. lāpnesēju (vieglatlētu – A.Dūdeli 26.09.2014.).

      

                                     Pasākumi maijā.

                                        Radoša darbnīca. Pašdarināti ziedi māmiņai.06.-08.05.14.

                                             Latvijas Speciālās Olimpiādes sacensības „Cerību” futbolā

                                             Daugavpils 1. speciālajā pamatskolā.08.05.14. 

                                        Māmiņu dienai veltīta atklātņu izstāde: „Novēlējumu koks”.09.05.14.

                                        Mājturības pasākums meitenēm un zēniem veltīts Mātes dienai.09.05.14.

                                        Pasākums veltīts Mātes dienai.09.05.14.

                                        Veselības diena.28.05.14.

                                        Izlaidums. 30.05.14.

                                           Pasākumi aprīlī.

                                        Pasākums: „Īstenosim savus sapņus” (par profesijām).04.04.14.

                                        Izstāde: „Dzīvot – nozīmē strādāt” (profesiju izvēle) (bibliotēkā).

                                        Klases telpas noformēšana Lieldienām.11.-15.04.14.

                                        Sociālo zinību pasākums „Es visu protu!”. 11.04.14.

                                        Pavasara izklaides.17.04.14.

                                        Veselības diena.25.04.14.

                                             Pasākumi martā.

                                        Bibliotēkas pasākums: „Ziedi un sievietes” (profesijas: dārznieks, aukle)07.03.14.

                                        Pasākums: „Tikai darbs mazu cilvēku lielu dara.”

                                            Piedalīšanās fonda „Nāc līdzās!” Latgales talantu atlases

                                             konkursa – koncertā  Daugavpils kultūras pilī.   10.martā.

                                             Latvijas Speciālās Olimpiādes finālsacensības novusā Rudzātos 2014.g.12.-13. martā.

                                        Pasākums: „Ziedi dzīvē un pasakās.”14.03.2014.

                                        Radošā darbnīca „Lieldienas sagaidot” „A”, „C” līm.

                                        (Lieldienu olu gatavošana un rotašana)28.03.14.

                     Pasākumi februārī.                                       

                                                   Latvijas speciālās olimpiādes UNIFIED sacensības futzālē Rīgas olimpiskā sporta centrā. 12.02.2014.

                                         Valentīna diena. Radoša darbnīca.14.02.14.

                                         Izstāde: ”Jautras Valentīna dienas atklātnītes”. „C” – līm.14.02.14.

                                         Veselības diena.21.02.14.

                                         Matemātikas un informātikas pasākums.28.02.14.

Pasākumi janvārī.

                                    Bibliotekārā stunda: „Enciklopēdijas – palīgi pasaules izzināšanā”. 16.01.14.

                                              Sporta pasākums „Ziemas prieki”.17.01.14.

                                              Pārruna. Tests. „Sakārtojiet savu dzīvi” (par veselīgu dzīves veidu).21.01.14.

                                              Sveču izgatavošana radošā darbnīcā.27.-30.01.14.

                                              Sveču izstādes noformēšana skolas foajē.31.01.14.

           Pasākumi decembrī.

            LSO Latgales zonas sacensības „C” – līm. skolēniem „Dari kā mēs! Dari kopā ar mums! Dari labāk par mums”!” Raudā.

                                            Pasākums: „Lai darbs sagādātu prieku”.

                                              Klases telpu noformēšana Ziemassvētkiem.

                                              Pasākums „Ziemassvētki klāt!” „C” – līm.

                                              Ziemassvētku pasākums. „A” – līm.

     Pasākumi novembrī.

Novembris – Latvijas mēnesis.

                                                               Radošā darbnīca „Mārtiņgaiļi”. „C” – līm. klases.

                                             Kolāžas „Mārtiņgaiļi” izstāde.

                                             Sporta sacensības veltītas Lāčplēša dienai  .

                                             Izstāde „Mana Latvija”.  

                                             Izstāde „Mans Ojārs Vācietis” skolas bibliotēkā.

                                             Svinīgais pasākums veltīts LR 95. gadadienai. 15.11.13. 

Pasākumi oktobrī.

                                            Klases telpu noformēšana par tematu: „Rudens”.

                                            Skolotāju diena.

                                           Daugavpils pilsētas organizēto karjeras nedēļas pasākumu apmeklēšana.

                                          Veselības diena.

                                          Leļļu teātris.

                                                  Pasākums: „Rudens lukturīši”.

                                          Rudens brīvdienas skolēniem.

Pasākumi septembrī.

                                             Zinību dienas pasākums skolā.  Svinīgā līnija.

                                        Zinību dienas pasākums Daugavpils Vienības laukumā.

                                        Veselības diena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

.