Daugavpils 1.speciālā pamatskola

 

 

 Korekcijas un rehabilitācijas darbs:

Korekcijas un rehabilitācijas darbs skolas audzēkņiem tiek nodrošināts ne tikai mācību stundās un ārpusstundu pasākumos, bet to organizē arī atbalsta komanda. Skolas atbalsta komandu veido:

logopēde, speciālais pedagogs, psihologs, fizioterapeits, medmāsa, asistenti, ārstnieciskās vingrošanas un ritmikas skolotāji.