Daugavpils 1.speciālā pamatskola

 

 

 

Skolas tradīcijas:

 Katrs mācību gads iesākas ar sirsnīgu atkal redzēšanos 1.septembrī.

     Turpinām ar skolotāju sumināšanu Skolotāju dienā.

     Valsts proklamēšanai veltīti pasākumi.

     Nāk baltie Ziemassvētki ar Ziemassvētku pasākumiem.  

     Februāris atnāk ar Valentīndienu.

    Tad nāk Lieldienas ar olu krāsošanu un šūpošanos.

    Katru mēnesi notiek mācību priekšmetu nedēļas.

    Rīkojam un piedalāmies skolēnu radošo darbu skatēs.

    Mātes dienai veltīti pasākumi.

    Gandarījums par padarīto un šķiršanās asaras pēdējā zvanā un izlaidumos.